สร้างสุขด้วย 4 ปรับ 3 เติม

/data/content/19476/cms/fgimnoxy4689.jpg

สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง แนะเพิ่มความหวัง สร้างความสุข ด้วยพลังใจ โดยใช้หลัก 4 ปรับ 3 เติม

นายแพทย์สาธิต ไผ่ประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การเรียน การทำงาน จะเป็นผู้ที่มีพลังใจในตนเอง ซึ่งเป็นแรงขับที่คอยกระตุ้นให้มีความพยายามที่จะทำในสิ่งที่ต้องการจนประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ สร้างความภาคภูมิใจ ความมีคุณค่าและความสุขในตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง มีข้อแนะนำการเพิ่มความหวัง สร้างความสุข ด้วยพลังใจ โดยใช้หลัก 4 ปรับ 3 เติม โดย 4 ปรับ ได้แก่ 1) ปรับอารมณ์ กล่าวคือ เมื่อเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใหญ่ในชีวิต สิ่งแรกที่ต้องพยายามทำ คือ การตั้งสติ 2) ปรับความคิด เช่น มองส่วนดีที่เหลืออยู่ หรือมองปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเป็นธรรมดา 3) ปรับการกระทำ คือ ต้องลงมือทำในสิ่งที่คิดไว้เพื่อแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 4) ปรับเป้าหมาย คือ ปรับเป้าหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่

สำหรับ 3 เติม ได้แก่ 1) เติมศรัทธา คือ เชื่อว่าชีวิตมีช่วงขึ้นและลง ปัญหามีมากมาย หากอดทน และพยายามแก้ไข วันข้างหน้าจะต้องดีขึ้น 2) เติมมิตร คือ การผูกมิตร หรือให้ความช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ทำได้ เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเมื่อเราเผชิญกับปัญหาบางอย่างที่เกินจะรับมือได้ มิตรที่ดีจะช่วยให้คำปรึกษา หรือให้พึ่งพิง 3) เติมใจกว้าง คือ เมื่อมีปัญหา คนเรามักใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆ ซึ่งอาจไม่ใช่ทางออก ที่เหมาะสม จึงควรลองศึกษาวิธีที่ต่างออกไป หรือเข้าใจความรู้สึก ความคิดของคนอื่นที่แตกต่างจากเรา อาจทำให้เรามองปัญหาได้รอบด้านขึ้น ได้ข้อมูลมากขึ้น มีจิตใจกว้างขึ้น และเห็นทางออกของปัญหาได้มากขึ้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code