สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยฯ ในสถานศึกษา

สคอ. ร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยฯ ในสถานศึกษา

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) นำโดยนายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการ สคอ. และเจ้าหน้าที่ สคอ.ร่วมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกจากการใช้รถใช้ถนนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากหลายหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บริษัท เอ.พี ฮอนด้า จำกัด และ สคอ. ที่ได้ร่วมให้ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนด้วยการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน เพื่อให้เด็กนักเรียนหมุนเวียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ในแต่ฐาน พร้อมรับประสบการณ์ และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถ ใช้ถนนที่ปลอดภัย ตลอดจนได้ทดสอบการขับขี่รถแบบจำลองเพื่อฝึกทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงโดยมีเด็กนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600 คน

สำหรับฐานการเรียนรู้ของ สคอ. เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ข้อควรระวังและการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ความรู้ด้านเครื่องหมายจราจร และอันตรายจากการดื่มแล้วขับ โดยหลังจบกิจกรรมทางสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้มอบกล่องเครื่องหมายจราจรให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อนำไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนต่อไป เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

 

Shares:
QR Code :
QR Code