สร้างค่านิยม คนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซอง 4 กรัม

featured

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ บริษัทผู้ผลิตน้ำตาล ผู้ประกอบการโรงแรม/สถานที่จัดประชุม และภาคีเครือข่าย เร่งรณรงค์สร้างค่านิยม “คนไทยอ่อนหวาน ใช้น้ำตาลซองไม่เกิน 4 กรัม” ลดการบริโภคน้ำตาลในอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ณ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/XCkWrF

Shares:
QR Code :
QR Code