สร้างความปลอดภัยทางถนนผ่านเครือข่ายวิทยุ

ที่มา : แฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


สร้างความปลอดภัยทางถนนผ่านเครือข่ายวิทยุ thaihealth


สคอ. จับมือสื่อช่อสะอาด สร้างความปลอดภัยทางถนนผ่านเครือข่ายวิทยุ


เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 61 สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมสื่อช่อสะอาด เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างความปลอดภัยทางถนน ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์เชิงรุกเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานฯ ซึ่งนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ และผู้ดำเนินรายการ “ คลื่นชุมชนถนนปลอดภัย” ออกอากาศผ่าน 421 สถานีของสมาคมสื่อช่อสะอาด ได้ร่วมเปิดงานและพบปะสื่อวิทยุ แลกเปลี่ยนเรื่อง “ วินัยจราจร สะท้อนวินัยชาติ” ร่วมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน มีสมาชิกสื่อวิทยุจากทั่วประเทศร่วมประชุม 200 กว่าคน ณ ห้องประชุมนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. อ.เมือง จ. นนทบุรี


ในการประชุมครั้งนี้ มีการจัดบูธนิทรรศการความรู้ของภาคีเครือข่ายทั้งรัฐ-เอกชน ซึ่ง สคอ. ได้ร่วมออกบูธกิจกรรม และนำสื่อรณรงค์ไปให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

Shares:
QR Code :
QR Code