สรุปพื้นที่ภัยหนาว 37 จ.


นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้มีจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว) แล้ว 37 จังหวัด 508 อำเภอ 4,093 ตำบล 50,669 หมู่บ้าน แบ่งเป็น


ภาคเหนือ 16 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน ลำพูน เชียงราย เพชรบูรณ์ ตาก ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี สกลนคร เลย ขอนแก่น นครพนม หนองคาย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร มหาสารคาม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี หนองบัวลำภู ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา


ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี


ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา


สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว อธิบดีกรมปภ.กล่าวว่า ได้แจกจ่ายเครื่องกันหนาวไปแล้ว 565,435 ชิ้น ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยหนาวสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code