สระแก้ว “เทเหล้า-เผาบุหรี่ ค้นหาคนดีต้นแบบ ปลอดเหล้า”

สระแก้ว “เทเหล้า-เผาบุหรี่ ค้นหาคนดีต้นแบบ ปลอดเหล้า”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว จัดอบรมแกนนำเครือข่ายองค์กรงดเหล้าสระแก้ว พร้อมค้นหาบุคคลต้นแบบงดเหล้า พร้อมร่วมทำกิจกรรม เทเหล้า-เผาบุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ในปี 2554

สระแก้ว “เทเหล้า-เผาบุหรี่ ค้นหาคนดีต้นแบบ ปลอดเหล้า”  สระแก้ว “เทเหล้า-เผาบุหรี่ ค้นหาคนดีต้นแบบ ปลอดเหล้า”

เมื่อเร็วๆ นี้ แกนนำผู้บำเพ็ญศีล ตามวัดต่างๆ ในเขตจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมอบรมเป็นแกนนำเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จำนวน 129 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ พร้อมร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับ “บุคคลต้นแบบงดเหล้า” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

เรื่อง: นายวิสุทธิศักดิ์ จันที
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว

                                                                                                         

 

Shares:
QR Code :
QR Code