สระแก้วปลื้ม “ปีใหม่ปลอดเหล้า” ปชช.ร่วมใจสวดมนต์ข้ามปี

         สระแก้วจัดงาน “ร่วมสร้างความดีสวดมนต์ข้ามปี” พบประชาชนให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา

         จังหวัดสระแก้วจัดงาน “ร่วมสร้างความดีสวดมนต์ข้ามปี” โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับคณะสงฆ์ พร้อมด้วยเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนทุกสาขาอาชีพในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  ร่วมสร้างความดีต้อนรับปีใหม่ 2556 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เริ่มเวลา 22.00 น. ถึง เวลา 01.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2556
 
         จากการดำเนินงานพบว่า ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ความสำคัญกับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยวัด /สำนักสงฆ์และสถานธรรมวิปัสนา จำนวน ๙ อำเภอ ในเขตพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว พร้อมใจจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมสวดมนต์ภาวนา ช่วยให้จิตเป็น สมาธิ เกิดปัญญา พร้อมกับเป็นการตัดความเห็นแก่ตัวในขณะนั้นอารมณ์จะไปหน่วงอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ ไม่ได้คิดถึง ตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้เกิดขึ้นในจิตตน และเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตตนเองพร้อมครอบครัว 
 
          “บรรยากาศภายในวัดมีแต่รอยยิ้มที่อิ่มบุญ ด้วยบุญอันบริสุทธิ์ บุญที่เต็มไปด้วยความเมตตาปราณี มุทิตา อุเบกขา เป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริง ไม่มีผู้คนดื่มสุราเข้าร่วมกิจกรรม”
 
 
 
ที่มา : เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว
Shares:
QR Code :
QR Code