สรรพสามิตขอนแก่นเตือนระวังสุรา-บุหรี่ปลอมระบาด

 

นายธนะศิลป์ แจ่มเจริญทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น เปิดเผยว่าขณะนี้พบว่ามีผู้นำสุราปลอมและบุหรี่ปลอม มาหลอกขายให้เจ้าของร้านค้าและร้านอาหาร ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดในเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยแอบอ้างว่าเป็นของที่เหลือจากโรงงาน หรืออาจกล่าวว่ามีญาติทำงานอยู่ในโรงงานสุรา หรือโรงงานยาสูบ ทำให้เจ้าของร้านค้าหลงเชื่อรับซื้อไว้เพื่อการจำหน่ายต่อไป

ดังนั้น จึงขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารอย่าได้หลงเชื่อซื้อสุราและบุหรี่จากบุคคลที่นำมาเร่ขายดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยขอให้ซื้อจากร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีใบอนุญาตขายเท่านั้น และให้ขอใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทำการตรวจพบเหล้าหรือบุหรี่ปลอมจะได้มีเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงว่าซื้อมาจากที่ใด

ทั้งนี้หากร้านค้าหรือผู้ใดมีไว้ในครอบครองหรือเพื่อการจำหน่าย เช่นสุราปลอมมีโทษ ปรับไม่เกิน 5,000บาทและหากมีบุหรี่ปลอมไว้ในครอบครอง ปรับซองละ 467.50บาทหรือมีบุหรี่เพื่อการจำหน่าย ปรับซองละ 701.25บาท 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code