สมุทรปราการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง

ที่มา:สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สมุทรปราการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง thaihealth


แฟ้มภาพ


สสจ.สมุทรปราการเชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงฟรีเริ่ม1มิถุนายนนี้


          นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรีณโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2562-31สิงหาคม2562


          ซึ่งในปี2561มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน183,363รายเสียชีวิต32รายในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ป่วยจำนวน3,793รายในปี2562นี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มได้แก่1.ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป2.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์มีอายุครรภ์4เดือนขึ้นไป3.กลุ่มเด็กอายุ6เดือนถึง2ปี4.ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังได้แก่โรคหลอดเลือดสมอง,ไตวาย,หอบหืด,ปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจโรคเบาหวานและผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มิคุ้มกันบกพร่อง(รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ)7.ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่100กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่35กิโลกรัมต่อตารางเมตรโดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่รวม3สายพันธุ์ได้แก่ชนิดเอเอช1เอ็น1ชนิดเอเอช3เอ็น2และชนิดบี


          การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แก่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครั้งละอย่างน้อย30นาทีสัปดาห์ละอย่างน้อย3วันให้กินร้อนใช้ช้อนกลางและล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆเมื่อป่วยเป็นไข้หวัดคือมีอาการไข้ไอจามปวดเมื่อยตามร่างกายมีน้ำมูกให้หยุดพักที่บ้านและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อแพร่สู่คนอื่นหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน2วันขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้องต่อไปและประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.1422หรือสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

Shares:
QR Code :
QR Code