สภาผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


สภาผู้นำชุมชน แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน thaihealth


''สภาผู้นำชุมชน' แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้นำชุมชน ในห้องเรียนชุมชน


ภายในห้องประชุมขนาดใหญ่ของโรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น เมื่อไม่นานมานี้ ถูกจัดสรรปันส่วนให้กลายเป็นห้องเรียนย่อย ๆ หลาย ๆ ห้อง เพื่อจัดบูทแสดงผลงานและนำเสนอเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้น หลังจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทุกชุมชนได้ลงแรงภายใต้กลไกสภาผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสร้างชุมชนของพวกเขาให้น่าอยู่


และวันนี้เป็นโอกาสดีที่หลายชุมชนได้มารับฟังกระบวนการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี 10 ตัวแทนชุมชน เป็นผู้เล่ากระบวนการในฐานะห้องเรียนย่อยเพื่อนำเสนอให้ชุมชนอื่น ๆ กว่า 120 ชุมชน ได้รับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

Shares:
QR Code :
QR Code