สปส.เตือนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


สปส.เตือนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน thaihealth


แฟ้มภาพ


สปส.เตือนผู้ประกันตนดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน ย้ำเจ็บป่วยระยะนี้รักษาฟรีตามสิทธิได้


นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ระยะนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุกซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคที่มากับฝนตก 5 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคมาลาเรีย โรคหวัด  โรคมือเท้าปาก และโรคฉี่หนู โดยอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเจ็บป่วยได้ ซึ่งหากผู้ประกันตนมีอาการเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ก็สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน จากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด โดยผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01),ใบรับรองแพทย์,ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน – เลขที่บัญชี


“ ผู้ประกันตนควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ดื่มน้ำเปล่าที่สุกแล้วในปริมาณที่เพียงพอ ไม่ควรกินน้ำแข็งหรือดื่มน้ำเย็นจัด กินอาหารที่ให้วิตามินสูงครบถ้วน พกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้ตลอด เมื่อเปียกฝนควรอาบน้ำสระผมทันที และควรกินยาดักไข้หากรู้สึกตัวอุ่นๆ ร้อนๆ หนาว เพียงเท่านี้ฤดูฝนก็จะเป็นฤดูกาลที่มีความสุขหากผู้ประกันตนหันมาดูแลสุขภาพที่ถูกลักษณะและถูกวิธี” นายสุรเดช วลีอิทธิกุล กล่าวปิดท้าย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ