สปภ.สำรวจหัวจ่ายดับเพลิงทั่วกรุง รับมือลอยกระทง

ที่มา : ข่าวสด


สปภ.สำรวจหัวจ่ายดับเพลิงทั่วกรุง รับมือลอยกระทง thaihealth


แฟ้มภาพ


สปภ.สั่งสำรวจหัวจ่ายดับเพลิงทั่วกรุง  รับมือเทศกาลลอยกระทง


พ.ต.ท.สมเกียรติ นนทแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสปภ. กล่าวว่า ได้สั่งการให้ นักดับเพลิงทุกสถานีในสังกัดสปภ.ลงพื้นที่สำรวจ ตรวจสอบหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) ให้พร้อมใช้งานหากเกิดเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นภารกิจหลัก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากประชาชนอาจจะมีการจุดเทียนลอยประทีปตามประเพณี ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นได้ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที


"ชุมชนต่างๆ จะมีทางเข้าออกคับแคบ มีรถจอดกีดขวางจำนวนมาก หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ รถดับเพลิงจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และหากพื้นที่นั้นๆ ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ประปาหัวแดงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย นักดับเพลิงให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการต่อสายดับเพลิงและระงับเหตุเพลิงไหม้ได้ในทันที อีกทั้งยังใช้เพื่อเติมน้ำในรถดับเพลิง เพราะรถดับเพลิงขนาดใหญ่บรรจุน้ำได้ในจำนวนจำกัด" พ.ต.ท.สมเกียรติกล่าว


สำหรับประปาหัวแดงที่มีในปัจจุบัน ในพื้นที่เขตเมือง ติดตั้งห่างกันระยะ 200 เมตร ส่วนพื้นที่กรุงเทพฯ รอบนอก จะติดตั้งในระยะห่าง 500 เมตร ซึ่งการติดตั้งประปาหัวแดงดังกล่าว เมื่อเมืองมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้จุดติดตั้งอาจไม่เหมาะสม เข้าถึงได้ยาก และในปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพฯ มีประปาหัวแดง 20,000 จุด ซึ่งยังไม่เพียงพอและเหมาะสม ต่อการใช้งาน ทำให้ขณะนี้ กทม.จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่ เพื่อวางแนวทางเพิ่มเติมประปาหัวแดงให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจุดที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ที่รถดับเพลิงเข้าถึงได้ยาก จะต้องมีประปาหัวแดงทุกพื้นที่ โดยกทม.จะร่วมกับการประปานครหลวง เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มเติมประปาหัวแดงให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code