สนช.จัดนิทรรศการความดี ตามพระบรมราโชวาท ร.9

ที่มา : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 


สนช.จัดนิทรรศการความดี ตามพระบรมราโชวาท ร.9 thaihealth


สนช.จัดนิทรรศการ ความดี ตามพระบรมราโชวาท ร.9 หนุนเสริมความรู้ด้านประเด็นให้กับเด็กสร้างสรรค์สื่อ เรื่อง “ความดี”


สนช.จัดนิทรรศการ ความดี ตามพระบรมราโชวาท ร.9 งานนี้ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. เป็นผู้ร่วมจัด ด้วยการหนุนเสริมความรู้ด้านประเด็นให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์ผลงานสื่อสร้างสรรค์ เรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30-18.40 นาฬิกา ณ ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คณะกรรมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธี และนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการฯ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้มีการร่วมเสวนาในหัวข้อ “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรด้วย


สำหรับผลงานนั้น นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากการประกวดทางแผนงานฯ ได้มีการหนุนเสริมความรู้ด้านการสร้างสรรค์สื่อตามประเด็นให้กับเด็กและเยาวชนเพิ่มเติมจากนักสร้างสรรค์สื่อมืออาชีพ และเพื่อเป็นการต่อยอดความร่วมมือในการทำให้ทั้งสื่อและพลังของเด็กและเยาวชนสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง จึงเปิดให้มีสร้างพื้นที่ในการแสดงออกทั้งกิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ ให้ทำหน้าที่ช่วยจะกระตุ้นเตือนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเป็นจิตอาสาทำดี ภายใต้แนวคิดของ “จิตอาสาพลังแผ่นดิน” ทั้งภายในงานนิทรรศการแสดงผลงานเรื่อง “ความดี” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2560 ณ ลานอีเดน 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นี้ และที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ที่ www.facebook.com/pingsproject และที่ www.facebook.com/artculture4h โดยใช้เครือข่ายศิลปินอาสาหนุนเสริมเพื่อช่วยให้ผลงานของเด็กและเยาวชนเป็นที่รับรู้ในวงกว้างขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code