สธ.ไทยร่วมจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมจัดงาน“วันไข้เลือดออกอาเซียน ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยใช้คำขวัญ “อาเซียนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก” (asean unity for dengue-free community)  

น.พ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงใยประชาชนชาวไทยและอาเซียนที่ถูกโรคไข้เลือดออกคุกคามอย่างหนัก โดยเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. ซึ่งเป็นฤดูกาลระบาดของโรคดังกล่าว ส่งผลให้ทั่วโลกมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยอาจมีสาเหตุอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ทำให้ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกสามารถแพร่พันธุ์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกตะวันตก มีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกน่าเป็นห่วงมาก ส่วนประเทศไทยปีนี้สถานการณ์การระบาดของโรคเป็น 3 เท่าของปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค จึงได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมและรักษาโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงซึ่งเป็นฤดูกาลของการระบาดของโรค และให้ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคกับอาเซียนอย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะการเข้าร่วมประชุมนานาชาติเรื่องโรคไข้เลือดออก และงานวันไข้เลือดออกอาเซียนที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 14-15 มิ.ย.56 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

ด้าน ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การจัดงาน “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (asean dengue day) เนื่องมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศ มีปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน สำหรับการจัดงาน “วันไข้เลือดออกอาเซียนปีนี้นับเป็นปีที่ 3 จัดที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยใช้คำขวัญ “อาเซียนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก” (asean unity for dengue-free community) เหมือนปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมการประชุมนานาชาติโรคไข้เลือดออกในวันที่ 14 มิ.ย.56 และจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน ในวันที่ 15 มิ.ย.56 ปีนี้จะเป็นการติดตามการดำเนินงานตามข้อตกลง จากาตาร์และย่างกุ้ง รวมทั้งให้มีการนำเสนอบทเรียนที่ประสบความสำเร็จของแต่ละประเทศในอาเซียน ยังคงเน้นชุมชนปลอดไข้เลือดออก และการร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกันของอาเซียน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ บ้านเมือง

 

Shares:
QR Code :
QR Code