สธ.แนะใช้เวลาให้คุ้มค่าป้องกันปัญหาครอบครัว

 

 

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “บ้านอุดมสุข…ความสุขสร้างได้” ที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยกล่าวว่า ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคมแต่มีความสำคัญที่สุดของสังคม ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมาซึ่งมีวันหยุดยาวหลายวันถือเป็นโอกาสดีที่ครอบครัวจะได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นกว่าปกติเพราะตามปกติในยุคปัจจุบัน แต่ละครอบครัวมีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยลงโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ และในกรุงเทพมหานคร การใช้เวลาอยู่ร่วมกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคน

รมช.สธ. กล่าวต่อว่า การที่ครอบครัวไทยต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรอบด้านส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนของสถาบันรอบครัว ซึ่งจากรายงานของกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการให้บริการปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323พบว่า ปัญหาครอบครัว เป็นปัญหาลำดับต้นๆที่ประชาชนโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษา ในปีที่ผ่านมา อยู่ในลำดับ3รองจากปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช และยังพบว่ามีจำนวนประชาชนขอรับบริการเพิ่มขึ้นจากปี 2553เกือบพันราย (ปี 2553ขอรับบริการ 3,674ราย ปี 2554ขอรับบริการ 4,632ราย)ปัญหาที่โทรเข้ามาปรึกษา ได้แก่ ปัญหาคู่ครองนอกใจ ความไม่เข้าใจกันลูกติดยา เสพติด ติดเกม ติดเพื่อน เป็นต้นทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มอายุที่โทรเข้ามาขอรับบริการปรึกษาปัญหาครอบครัวนอกจากจะเป็นวัยผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 25-59ปีแล้ว กลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นกลุ่มรองลงมาที่โทรเข้ามาขอรับบริการปรึกษาปัญหาครอบครัวคิดเป็นอัตราส่วนกลุ่มผู้ใหญ่ต่อกลุ่มเด็กและวัยรุ่นประมาณ 5:1และขอรับบริการปรึกษามากกว่าผู้สูงอายุซึ่งปัญหาที่เด็กและวัยรุ่นโทรเข้ามาได้แก่ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการเรียนของเขาการไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับการคบเพื่อนหรือการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน

รมช.สธ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เหล่านี้สะท้อนถึงปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ส่วนหนึ่งมาจากการไม่มีเวลาให้แก่กันอย่างไรก็ตามวิธีสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัวอาจเริ่มง่ายๆ โดย 1. สื่อสารกันในครอบครัว เช่น การได้พูดคุยกัน 2-3คำ หรือการใช้คำพูดบางคำที่ทำให้รู้สึกถึงความห่วงใยที่มีต่อกัน หรือแม้ไม่พูดแต่แสดงความรักกันด้วยการสัมผัส หรือการกอดก็สื่อถึงความรักความผูกพันและความสุขที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละวันแล้ว 2. ออกแบบและทำกิจกรรมครอบครัวร่วมกัน เช่น ดูทีวีด้วยกันทำงานบ้านร่วมกัน ค้นหาเรื่องราวต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตด้วยกันไปกราบคุณปู่คุณย่าด้วยกัน เล่นกีฬาด้วยกัน  ทั้งนี้ควรจัดสรรเวลาและคงความสม่ำเสมอเพื่อให้การใช้เวลาอยู่ร่วมกันของครอบครัวมีคุณค่าและสร้างความสุขทางใจให้แก่กันและกันมากที่สุด

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

Shares:
QR Code :
QR Code