สธ.แนะแยกกับ-ข้าวออกจากกันก่อนส่งถึงผู้ประสบภัย

ห่วงผู้อพยพอาหารเป็นพิษสธ.แนะแยกกับ-ข้าวออกจากกัน


ห่วงผู้อพยพอาหารเป็นพิษสธ.แนะแยกกับ-ข้าวออกจากกัน


นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รมช.กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภค เช่น ผัดหอยลาย ข้าวหมูแดง ก๋วยจั๊บ ก๋วยเตี๋ยวแห้ง ก๋วยเตี๋ยวหลอด ทอดมันยอดมะพร้าว สลัดผัก หมี่กะทิ บะหมี่แห้งหมู ขนมด้วง กล้วยทับ ผัดมะเขือยาว ลอดช่องน้ำกะทิ ฯลฯ ในตลาดสดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ปทุมธานี และตลาดพิชัย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นนทบุรี จำนวน 30 ตัวอย่าง พบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20 โดยส่วนใหญ่พบในอาหารที่ปรุงสุกและต้องใช้มือหยิบจับ เช่น ก๋วยเตี๋ยวแห้ง หมี่กะทิ เส้นหมี่แห้งหมู ข้าวหมูแดง ลอดช่องน้ำกะทิ ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เฝ้าระวังความปลอดภัยอาหารในจังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานที่พักพิงผู้ประสบภัยจากน้ำท่วมตามจุดต่างๆ


รมช.กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยอีกว่า อยากฝากถึงผู้ที่จะนำอาหารไปแจกจ่ายว่าไม่ควรนำอาหารที่มีอายุการเก็บสั้นหรือใกล้หมดอายุไปแจกผู้ประสบภัย ควรประกอบอาหารแล้วนำไปแจกจ่ายในจุดอพยพทันทีจะเป็นการดีที่สุด ส่วนการนำอาหารปรุงสำเร็จแล้วใส่กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายในจุดต่างๆ ควรแยกข้าวและกับข้าวออกจากกัน อาจจะแยกกับข้าวใส่ถุงไว้ต่างหาก เพื่อไม่ให้อาหารเสียเร็ว ไม่ควรตกแต่งอาหารด้วยผักสดชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแตงกวา เพราะอาจจะทำให้อาหารบูดหรือเน่าเสียได้ง่าย สำหรับกับข้าวควรเลือกอาหารที่ไม่บูดเสียง่าย ไม่ใส่กะทิ และปรุงสุกด้วยความร้อนหรือควรเลือกเป็นอาหารแห้ง เช่น ไข่เค็ม ไข่ต้มทั้งเปลือกน้ำพริกต่างๆ กุนเชียงทอด หมูทอด หมูแผ่นข้าวเหนียวนึ่ง ขนมปังกรอบ เป็นต้น และไม่ควรเก็บอาหารที่ปรุงแล้วไว้นานเกิน 2-4 ชั่วโมง ในกรณีที่มีผู้บริจาคนำอาหารปรุงสุกให้หน่วยงานราชาการแจกจ่ายต่อ ควรแจ้งเวลาที่ปรุงอาหารเสร็จด้วย เพื่อให้หน่วยงานราชการเรียงลำดับการแจกจ่ายได้อย่างถูกต้อง ทำให้อาหารไม่เน่าเสียหรือก่อให้เกิดโรค


สำหรับอาหารประเภทขนมปัง เช่น ขนมปังปอนด์ ขนมปังใส่ไส้ต่างๆ เป็นอาหารที่มีอายุสั้น และขึ้นราง่าย ก่อนบริโภคต้องตรวจดูว่าขนมปังหมดอายุหรือมีเชื้อราขึ้นหรือไม่ หรือสภาพขนมปังผิดไปจากปกติหรือไม่ สำหรับนมกล่อง ควรดูฉลากวันเดือนปีที่หมดอายุ และสภาพกล่องต้องไม่มีรอยรั่วซึม ไม่บุบหรือยุบ เพราะนมอาจจะเสียได้ น้ำนมต้องเป็นของเหลวขุ่น สีขาวเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่เป็นตะกอนหรือจับตัวเป็นก้อนหรือมีกลิ่น สี ผิดปกติ ส่วนอาหารกระป๋อง ให้ดูฉลากวันเดือนปีที่หมดอายุ ไม่มีรอยรั่วซึม ฝาและก้นกระป๋องต้องไม่บุบบวมและไม่เป็นสนิม ขณะเปิดกระป๋องต้องไม่มีลมดันออกมาและด้านในกระป๋องต้องไม่มีสนิมหรือรอยด่าง และอาหารไม่มีสี กลิ่นหรือลักษณะผิดปกติ


         ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า 

Shares:
QR Code :
QR Code