สธ.แนะพ่อแม่ ดูแลสุขภาพเด็กหลังเที่ยวงานวันเด็ก

ที่มา : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข


สธ.แนะพ่อแม่ ดูแลสุขภาพเด็กหลังเที่ยวงานวันเด็ก thaihealth


แฟ้มภาพ


โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แนะพ่อแม่ ให้ดูแลสุขภาพเด็กหลังไปเที่ยวเล่นกิจกรรมในวันเด็กอาจเสี่ยงติดโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะไข้หวัด หากเด็กเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก ขอให้พักผ่อนที่บ้าน เช็ดตัวลดไข้ หากยังมีไข้สูงเกิน 3 วัน ขอให้พาไปพบแพทย์


นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข  ให้สัมภาษณ์ว่า ในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา เด็กๆ จะไปร่วมกิจกรรมที่หน่วยงาน องค์กรต่างๆจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ ซึ่งติดต่อกันง่ายทางการไอ จาม และการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายของเด็กที่เป็นหวัด ที่ไปร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ปกครองดูแลและสังเกตเด็กเป็นพิเศษ หากเด็กป่วยเป็นไข้หวัดหลังกลับจากเที่ยวงานวันเด็ก มีไข้ ไอ มีน้ำมูก พ่อแม่สามารถให้การดูแลได้เองโดยให้พักผ่อนที่บ้าน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่น เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำธรรมดา หากมีไข้สูงให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล และยารักษาตามอาการ เช่น ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก อาการจะค่อยๆ ดีขึ้น และหายป่วยใน 1 สัปดาห์


และที่สำคัญ พ่อแม่ต้องสังเกตอาการของเด็กหากอาการไม่ดีขึ้น อาจเกิดจากการติดเชื้อแทรกซ้อนอื่นๆ ที่มีอันตรายเช่น โรคปอดบวม ซึ่งเด็กจะมีอาการที่สังเกตได้ง่ายก็คือ หายใจเร็ว หอบ เหนื่อย มีไข้สูงเกิน 3 วัน หากมีอาการเหล่านี้ ขอให้รีบพาไปพบแพทย์ทันที

Shares:
QR Code :
QR Code