สธ.แฉเด็กไทยเมินอาหารเช้า


มีพฤติกรรมรับประทานจุบจิบเป็นที่มาของโรคอ้วน


นายสง่า ดามาพงษ์ โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ ความดันโลหิต โรคหัวใจและสมองมากขึ้น เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงในทางลบ อาทิ การไม่ทานอาหารเช้า หรือการทานอาหารเช้าที่ขาดคุณภาพ จากการสำรวจของกรมอนามัยในปี 2544-2546 พบว่าเด็กวัยเรียนกว่าร้อยละ 28.5 ไม่บริโภคอาหารเช้าที่ถือว่าเป็นมื้อสำคัญต่อการพัฒนาทางสมองของเด็กและสมรรถภาพการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการทานอาหารที่ขาดคุณภาพ อย่างเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้ง หรือกาแฟปาท่องโก๋ หรือไม่ก็เพียงนมเพียงกล่องเดียว นอกจากนี้ทำเด็กจะหิวเร็วกว่าปกติ และทานจุบจิบเป็นสาเหตุของโรคอ้วนในเด็กได้


           นอกจากนี้ยังพบว่าคนไทยโดยรวมทานอาหารที่มีกากใยอาหารจากธรรมชาติลดน้อยลง นิยมบริโภคอาหารสำเร็จรูป ข้าวและธัญพืชที่ผ่านการขัดสีจนขาว ทำให้ไม่ได้รับสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้พบว่าคนไทยเพียงร้อยละ 11 เท่านั้นที่รับประทานข้าวกล้อง จึงอยากรณรงค์ให้คนไทยทุกคนหันมาปรับวิถีการกินสู่ธรรมชาติ เพื่อป้องกันโรคเงียบที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยอันดับแรกๆ ด้วยการทานธัญพืชเต็มเมล็ดหรือโฮลเกรน ซึ่งล้วนแต่เป็นเมล็ดธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีจนขาว อาทิ ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ซึ่งอาหารเช้าที่สะดวกในการทานคือหาซีเรียลมาทาน และในช่วงกลางวันก็นำข้าวกล้องไปทานในที่ทำงานด้วย


           นายสง่า กล่าวด้วยว่า จากวิถีการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทานอาหารคุณค่าทางโภชนาการไม่สมบูรณ์ ทำให้เป็นสาเหตุของโรคอ้วนและนำมาซึ่งโรคอื่นๆ อีกมากมาย เพราะภายใน 5 ปีที่ผ่านมา คนไทยตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือดและสมอง 121 คนต่อแสนประชากร และที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็เพิ่มขึ้นจาก 318 คน เป็น 682 คนต่อแสนประชากร โรคเบาหวาน 278 คน เป็น 587 คนต่อแสนประชากร และโรคมะเร็ง 80 คน เพิ่มเป็น 125 คนต่อแสนประชากร ดังนั้นการกลับมารับประทานอาหารตามวิถีธรรมชาติที่มีคุณค่าทางอาหาร อีกทั้งจะทำให้อิ่มอยู่ท้อง และไม่ทำให้ทานจุบจิบ โรคอ้วนก็ไม่ถามหา การทานอาหารลักษณะที่เป็นธัญพืชเต็มเมล็ด โดยไม่ผ่านการขัดสี จึงเป็นเทรนด์ของอาหารสุขภาพในอนาคต


           ด้านนางปทุมรัตน์ เพียรชอบ ผู้จัดการ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า ผลงานวิจัยทางโภชนาการของหลายสถาบันทั่วโลก ยืนยันว่าการบริโภคธัญพืชเต็มเมล็ดนั้นมีประโยชน์อย่างมาก โดยในวัยเด็กหากบริโภคเป็นอาหารเช้าจะทำให้ร่างกายย่อยอาหารอย่างช้า ทำให้ไม่หิวในช่วงก่อนเที่ยง และทำให้ไม่รับประทานขนมจุบจิบเพราะยังอิ่มอยู่ และส่งผลให้เด็กมีสมาธิในการเรียน สามารถเรียนรู้ได้อย่างดี ส่วนในผู้ใหญ่พบว่าการทำให้อิ่มนานนั้นมีผลต่อการควบคุมน้ำหนักให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ค่าเฉลี่ยควรทานธัญพืชเต็มเมล็ด 3 ส่วนต่อวัน โดยซีเรียล 1 ถ้วย หรือข้าวกล้องครึ่งถ้วย หรือขนมปังโฮลวีท 1 แผ่น เทียบได้กับ 1 ส่วน ทั้งนี้แหล่งที่มาของธัญพืชเต็มเมล็ดคือข้าวโอ๊ต พาสต้าที่เป็นโฮลวีท ข้าวกล้อง


           "นอกจากนี้ยังมีสารอาหารมากกว่าพวกที่ผ่านการขัดสีถึง 1-10 เท่า และมีงานวิจัยทั่วโลกมากมายต่างยืนยันว่าการทานธัญพืชเต็มเมล็ดวันละ 3 ส่วนจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 30%" นางปทุมรัตน์กล่าว
 


 
ที่มา : ข่าวสด

ภาพประกอบ :
www.thaihealth.or.th


update 24-01-51

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ