สธ.เผย 4 วิธี ลดอันตรายจากควันธูป

 

ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูป เป็นเวลานาน ควรควรล้างมือ ล้างหน้าล้างตาให้บ่อยขึ้น และควรไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอย่างต่อเนื่อง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุข แถลงภายหลังประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ว่า ตามที่ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นห่วงเรื่องอันตรายจากควันธูป ที่มีสารก่อมะเร็งนั้น ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมน้อมรับด้วยเกล้า โดยจะทำการจัดพิมพ์เอกสารรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบาล (รพ.สต.) สำหรับข้อแนะนำมี 4 ข้อ คือ 1.ควรหลีกเลี่ยงการจุดธูป บริเวณอากาศไม่ถ่ายเท หรือ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง สำหรับศาสนสถานต่างๆ ควรตั้งกระถางธูปไว้ นอกศาลาโบสถ์ หรือ ศาลเจ้า 2.ควรใช้ธูปสั้น แทนธูปขนาดยาวๆ 3. เมื่อเสร็จพิธีสักการะควรดับ หรือ เก็บธูปให้เร็วขึ้น และ 4.สำหรับทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาสนสถาน สัมผัสควันธูปตลอดเวลา ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันธูป เป็นระยะเวลายาวนาน และต่อเนื่อง ควรใช้ถุงมือในการจับ และหลังสัมผัสธูป ควรล้างมือ ล้างหน้าล้างตาให้บ่อยขึ้น และควรไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอย่างต่อเนื่อง

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.

Shares:
QR Code :
QR Code