สธ.เผยภัยร้ายจากบุหรี่-เหล้า คร่าชีวิตคนไทย

ชี้หนุ่มภาคอีสานครองแชมป์ มะเร็งตับ

 สธ.เผยภัยร้ายจากบุหรี่-เหล้า คร่าชีวิตคนไทย

          นายแพทย์เรวัต  วิศรุตเวช  อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มของผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  อาทิเช่น  โรคมะเร็ง  โรคหัวใจและหลอดเลือด  และโรคเบาหวาน ซึ่งจากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2547 พบว่า  โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 คือ 83.1 ต่อประชากร 1 แสนคน  โรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยคือ  มะเร็งตับ  รองลงมาคือ  มะเร็งปากมดลูก  มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามลำดับ

 

          ทั้งนี้  จากรายงานอุบัติการณ์มะเร็งของประเทศ (cancer  in thailand vol.4) ปี 2544-2546 พบว่า โรคมะเร็งในเพศชายที่สูงเป็นอันดับ 1 คือ มะเร็งตับ โดยมีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคประมาณ 33.4 ต่อประชากร 1 แสนคน รองลงมาคือมะเร็งปอด  20.6  ต่อประชากร  1  แสนคน  และมะเร็งลำไส้ใหญ่  5.2  ต่อประชากร 1 แสนคน  สำหรับในเพศหญิงพบโรคมะเร็งมากเป็นอันดับ 1 คือ มะเร็งปากมดลูก  24.7  ต่อประชากร 1 แสนคน  รองลงมาคือมะเร็งเต้านม  จำนวน  20.5  ต่อประชากร 1 แสนคน  และมะเร็งตับ  จำนวน 12.3 ต่อประชากร  1 แสนคน และจากการรายงานอุบัติการณ์โรคมะเร็งประชากรจังหวัดอุดรธานี  พบว่าอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีในเพศชาย ประมาณ 113.4 ต่อประชากร 1 แสนคน  และในเพศหญิง  49.8  ต่อประชากร 1 แสนคน

 

          ดังนั้น  จะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นโรคร้ายที่คุกคามชีวิตของประชากรไทย พบมากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จึงมีความจำเป็นที่กรมการแพทย์โดยศูนย์มะเร็ง อุดรธานี ซึ่งมีภารกิจในบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้มาตรฐาน และเป็นเครือข่ายร่วมรักษาโรคมะเร็งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้แก่ โรคไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี  พยาธิใบไม้ในตับ  สารเคมีต่างๆ สารพิษที่เกิดจากเชื้อรา  อาหารหมักดอง  การดื่มสุรา  จะทำให้เกิดอาการเบื่ออาหาร  แน่นท้อง ท้องผูก  อ่อนเพลีย  น้ำหนักลด  มีไข้ต่ำ  ปวดหรือเสียดชายโครงด้านขวา  อาจคลำก้อนได้  ตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโตและบวมบริเวณขาทั้งสองข้าง

 

          โดยมีวิธีการรักษาหลายวิธีคือ  การผ่าตัด  การใช้ยาเคมี  และการฉายแสง   สำหรับวิธีการที่ดีที่สุดการป้องกันการเกิดโรคโดยการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิดบีในเด็กแรกเกิดทุกคน ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะปลาน้ำจืดดิบ เพื่อป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับ  เลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็งได้แก่  อาหารที่มีราขึ้นหรือใส่ดินประสิว  อาหารหมักดอง  งดสูบบุหรี่  งดดื่มสุรา  ลดความเครียด  และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีโรคตับเรื้อรังหรือมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ  ควรได้รับการตรวจหามะเร็งอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

update : 06-10-51

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code