สธ. เผยผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ลดลงกว่าครึ่ง

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ


สธ. เผยผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ลดลงกว่าครึ่ง thaihealth


แฟ้มภาพ


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ลดลงกว่าครึ่ง จากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ อย่างต่อเนื่อง


   นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยเจ้าหน้าที่รพ.สต. อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข และจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทุกหมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 12 – 23 ตุลาคม 2561 ผลการดำเนินงานสามารถทำได้ครอบคลุมทุกจังหวัด 686 อำเภอ 5,510 ตำบล 56,014 หมู่บ้าน โดยสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน 4,163,251 หลัง พบลูกน้ำยุงลายร้อยละ 6.8 วัดจำนวน 28,626 แห่ง พบร้อยละ 5.0 โรงเรียน 18,175 แห่ง พบร้อยละ 5.7 โรงพยาบาล 3,730 แห่ง พบร้อยละ 0.6 จะดำเนินการครบทุกตำบลภายในอีก 2 สัปดาห์


    “ในช่วงนี้ยังมีฝนตกเกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้ จึงขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันดำเนินการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายในบ้านและบริเวณบ้านของตนเอง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมทั้งไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา”  นายแพทย์สุขุมกล่าว


        ทั้งนี้ สถานการณ์ไข้เลือดออกในปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 20 ตุลาคม พบผู้ป่วย 67,968 ราย โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยรายใหม่ 1,596 ราย ซึ่งลดลงจากช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ที่พบผู้ป่วยสัปดาห์ละ 3,000 – 4,000 ราย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ