สธ. เตรียมแผนดูแลผลกระทบพายุฤดูร้อน

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข


สธ. เตรียมแผนดูแลผลกระทบพายุฤดูร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข ให้หน่วยงานและโรงพยาบาลในสังกัด พร้อมให้การดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ติดตามเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ พร้อมสื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนในพื้นที่


นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา จะเกิดพายุฤดูร้อน หลายพื้นที่จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2562 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ติดตามสถานการณ์และให้การสนับสนุนพื้นที่มาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 และให้ทีมเฝ้าระวังระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น สื่อสารความเสี่ยงกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ปภ.) ฝ่ายความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดูแลประชาชนอย่างทันท่วงที


นอกจากนี้ ได้ให้สถานบริการสาธารณสุขเตรียมอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ ตรวจอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์หรือเอกสารสำคัญขึ้นบนที่สูงให้เหนือระดับความเสี่ยงจากน้ำท่วม  เตรียมการจัดบริการทางการแพทย์ จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง ไม่ให้มีผลกระทบต่อบริการประชาชน สำรองยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการให้บริการ และจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน โดยมีสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนใน 49 จังหวัด รวม 8,296 แห่ง แบ่งเป็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 49 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 623 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ 23 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 55 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 552 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 7,024 แห่ง


ทั้งนี้ กองสาธารณสุขฉุกเฉินรายงานตั้งแต่วันที่ 22 – 26 เมษายน 2562 มีสถานบริการสาธารณสุข ได้รับผลกระทบ ทั้งหมด 4 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อาคารได้รับความเสียหาย เช่น ฝ้าเพดาน กระเบื้องหลังคาหลุด หลังคารั่ว ส่วนใหญ่เป็นโรงจอดรถ บ้านพักเจ้าหน้าที่ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และมีรพ.สต. 1 แห่ง คือรพ.สต.หนองเทา จังหวัดนครพนม หลังคาและฝ้าเพดานรพ.สต. บ้านพัก และโรงรถถูกลมพัด ทุกแห่งยังคงเปิดให้บริการประชาชน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ