สธ.ยุเครือข่ายจับตาโฆษณาน้ำเมา

หลังพบเข้าข่ายผิดกฎหมาย

 

สธ.ยุเครือข่ายจับตาโฆษณาน้ำเมา

 

          นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังเป็นการเข้าข่ายผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายด้วยการจงใจ หรือเห็นโลโก้ในภาพยนตร์ชัดเจนว่า ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ธุรกิจแอลกอฮอล์ใช้ในการโฆษณา หรือสื่อสารการตลาด กรณีนี้ถือว่ามีความผิดมาตรา 3 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ที่ระบุว่าการให้ทุนสนับสนุนการทำภาพยนตร์ ถือว่าเป็นการสื่อสารการตลาด หรือเป็นการโฆษณา ดังนั้น การโฆษณาเพื่อส่งเสริมสินค้าประเภทนั้นๆ จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามมาตรา 32 วรรค 2 หรือทำตามกฎกระทรวง ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท และหากยังกระทำผิดต่อเนื่องจะถูกปรับอีกวันละ 50,000 บาท” นพ.สมานกล่าว และว่า ส่วนกรณีที่บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ทุนสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต ก็เข้าทำนองเดียวกัน และมีการเร่ขายลด แลก แจก แถม รวมถึงการขายหรือดื่มในสถานที่ห้าม การโฆษณาส่งเสริมการขายอื่นๆ ถือว่าผิดทั้งสิ้น และผู้ใดพบเห็น สามารถแจ้งได้ที่ 0-2590-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

 

 

update : 27-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code