สธ. นราธิวาส จัดทีมแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด

ที่มา : สวท.นราธิวาส


สธ. นราธิวาส จัดทีมแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด thaihealth


แฟ้มภาพ


สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ขอความร่วมมือหน่วยงานในระดับพื้นที่ช่วยสำรวจเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคหัด เพื่อจัดทีมแพทย์อำนวยความสะดวก


นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์โรคหัดในพื้นที่ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 25 ตุลาคม 2561 มีผู้ป่วยโรคหัด จำนวน 71 ราย และยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด โดยพบการแพร่ระบาดของโรคหัดเป็นจำนวนมากที่อำเภอรือเสาะ อำเภอสุคิริน และอำเภอจะแนะ ส่วนใหญ่พบในกลุ่มเด็กเล็ก อายุ 0-4 ปี และพบบ้างในเด็ก อายุ 5-12 ปี อีกทั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา แนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคหัดเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม โรคหัดป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ตัวอย่างเช่นถ้าคน 100 คน ฉีดวัคซีน 95 คน ก็จะสามารถป้องกันโรคได้


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวย้ำว่า ขณะนี้ ยังมีการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จะมีการฉีดวัคซีนให้ พร้อมขอความร่วมมือทางอำเภอและโรงเรียน ช่วยสำรวจว่าเด็กคนใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางลำบากและเข้าถึงบริการได้ยาก ก็ให้แจ้งมาเพื่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดทีมแพทย์ พยาบาล ลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code