สธ.ตรวจสุขภาพฟรีคนขับแท็กซี่ทั่วกรุง

 

สธ. เผย กรมการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่พนักงานขับรถแท็กซี่ ในโรงพยาบาล 14 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยระหว่างเปิดโครงการ “สุขภาพดี แท็กซี่ไทย” (healthy taxi) ที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ว่า สธง.มอบหมายให้กรมการแพทย์จัดบริการตรวจสุขภาพฟรีให้พนักงานขับแท็กซี่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนพฤษภาคม 2556 ในโรงพยาบาล 14 แห่ง ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.สงฆ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี รพ.นครปฐม รพ.เมตตาประชารักษ์ จ.นครปฐม รพ.ปทุมธานี และ รพ.สมุทรปราการ ตั้งเป้าตรวจให้ได้ 10,000 คน โดยสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตขับรถสาธารณะไปติดต่อเข้ารับการตรวจสุขภาพในโรงพยาบาลที่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว หากพบว่ามีความผิดปกติจะให้การดูแลรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิการรักษา

พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผลการศึกษาพบว่าปัญหาที่ผู้ขับรถแท็กซี่มักประสบบ่อยๆ อันดับ 1 เกิดตะคริวที่เท้า ร้อยละ 81 รองลงมา ปวดหลัง ตึงที่คอ ปวดข้างลำตัว ร้อยละ 74 และปวดศีรษะและตา ร้อยละ 73 จึงแนะนำให้ผู้ขับรถแท็กซี่หยุดพักทุก 2 ชั่วโมง โดยลุกออกจากที่นั่งเปลี่ยนอิริยาบถ ยืดเส้นยืดสาย บริหารด้วยท่าทางที่เหมาะสม พักผ่อนสายตา และนอนหลับให้เพียงพอ

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  

Shares:
QR Code :
QR Code