สธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


กระทรวงสาธารณสุข จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพฟรี แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน


 


สธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติในหลวง


นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคมนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 ภายใต้ชื่องาน “แผ่นดินของเรา” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้กรมวิชาการทุกกรมของกระทรวงสาธารณสุข จัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดงาน ประกอบด้วย บริการนวดเพื่อสุขภาพ แจกน้ำสมุนไพร สาธิตตำรับยาสมุนไพร การให้บริการคำปรึกษาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บริการวัดรอบเอว วัดปริมาณไขมันในร่างกาย ประเมินความอ้วนและให้คำปรึกษาการกินอาหาร รวมทั้งกิจกรรมการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร การให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสุขผู้เข้าร่วมงานทุกวัย เช่น การประเมินความสุข ประเมินความเครียด ประเมินความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว การให้บริการตรวจสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง การบริการปรึกษาวิธีการเลิกสูบบุหรี่ การใช้ยาเลิกบุหรี่ และยังมีการจำหน่ายยาสมุนไพร ยาสามัญประจำบ้าน ที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมและมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในราคาถูกอีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น.

Shares:
QR Code :
QR Code