สธ.จังหวัดชัยภูมิ จัด Big Cleaning Day ป้องกันโควิด -19

ที่มา : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์


สธ.จังหวัดชัยภูมิ จัด Big Cleaning Day ป้องกันโควิด -19 thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมรณรงค์BigCleaningDayร่วมใจต้านภัยโควิด-19ให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดเน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม


นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานบุคลากรและเจ้าหน้าที่รณรงค์ทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในอาคารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิให้บุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบกิจกรรม 5ส เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วมเช่นบันไดกลอนประตูลูกบิดหน้าต่างโต๊ะทำงานโทรศัพท์เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องถ่ายเอกสารห้องน้ำเป็นต้น


พร้อมกันนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิยังได้มอบนโยบายแก่บุคลากรในสำนักงานได้ตระหนักรู้และรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ด้วยหลัก 4 ต. คือ


1)ติดตามคือการติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19


2)ไตร่ตรองคือการตระหนักแต่ไม่ตระหนกพิจารณารับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ


3)เตรียมการคือการเตรียมความพร้อมมาตรการการรับมือโดยยึดหลักกินร้อนใช้ช้อนกลางหมั่นล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไอหรือจามหรือเมื่อต้องอยู่ในชุมชนคนหมู่มากและ


4)ตามตัวคือกรณีแรงงานชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยควรรายงานตัวกักแยกตัวเองเป็นเวลา14วันและต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ในการกำกับติดตามตัว

Shares:
QR Code :
QR Code