สธ.คุมเข้มซิฟิลิส แนะกลุ่มเสี่ยงใช้ถุงยางอนามัย

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน 


สธ.คุมเข้ม'ซิฟิลิส'ทั่วประเทศ แนะกลุ่มเสี่ยงใช้ถุงยางอนามัย thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมโรคสั่งเฝ้าระวัง'ซิฟิลิส'ทั่วประเทศ หลังตัวเลขผู้ป่วยมีแนวโน้ม สูงขึ้น ย้ำกลุ่มเสี่ยง 15-24 ปี สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากข้อมูลสถานการณ์โรคซิฟิลิสที่มีแนวโน้มน่าเป็นห่วง ซึ่งเผยแพร่ในเพจเฟซบุ๊กของโรงพยาบาล (รพ.) บางรัก ในสังกัดกรมควบคุมโรค นั้น กรมควบคุมโรคให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยมอบหมายให้สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของโรคซิฟิลิสอย่างใกล้ชิด หลังพบว่าสถานการณ์โรคซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า สถานการณ์ของโรคนี้เป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โดยในปี 2561 พบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุด ในช่วงอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.9 ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และวัยเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปี 2560 พบว่า วัยรุ่นมีแนวโน้มมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น โดยอายุเฉลี่ย 13-15 ปี และไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกประมาณร้อยละ 30 ส่วนข้อมูลพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทั้งชายและหญิง ร้อยละ 76.9 และ 66.7 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งชายและหญิง ร้อยละ 74.1 และ 76.9 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ทั้งชายและ หญิง ร้อยละ 69.5 และ 74.6 จากข้อมูลทำให้เห็นว่า วัยรุ่นยังไม่ตระหนักถึงผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ซึ่งจะทำให้วัยรุ่นติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี และท้องไม่พร้อม


"โรคซิฟิลิส เป็นโรคที่ติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ การรับเลือดจากผู้ที่ติดเชื้อ หรือจากแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์ หลังจากได้รับเชื้อในช่วงแรกอาจจะพบแผลที่อวัยวะเพศ หลังจากนั้นแผลจะหายได้เอง และจะมีผื่นตามร่างกาย ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือที่อวัยวะเพศ อาจมีผมร่วงเป็นหย่อมๆ ได้ โดยผู้ติดเชื้อบางรายอาจจะไม่แสดงอาการ แต่เชื้อนั้นจะอยู่ในร่างกายถ้าไม่ได้รับการรักษา เมื่อเวลาผ่านไป 10 ปี เชื้อนี้สามารถก่อให้เกิดความผิดปกติที่สมอง และระบบหัวใจและหลอดเลือดได้ เนื่องจากเป็นโรคที่ไม่มีอาการแสดง ผู้ป่วยจะทราบว่าติดเชื้อได้ต่อเมื่อมีการไปตรวจเลือด เช่น การตรวจเลือดเพื่อบริจาคเลือด หรือการตรวจคัดกรองในระยะฝากครรภ์ ซึ่งโรคนี้มียารักษาและสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ควรมีการตรวจติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูระดับผลเลือด" นพ.สุวรรณชัยกล่าว


สำหรับการป้องกันโรค นพ.สุวรรณชัยกล่าวว่า แนะนำให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง และรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หากมีความเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย แนะนำให้เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองซิฟิลิสและเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและลด โอกาสแพร่เชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น นอกจากนี้ สนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งประชาชนสามารถรับ ถุงยางอนามัยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านสถานบริการของรัฐและหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยว่าป่วย สามารถขอรับคำปรึกษาผ่านทาง facebook Bangrak STIs Center หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนโทร 1663 หรือ โทร 1422

Shares:
QR Code :
QR Code