สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2550


สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2550  สะสม 7 วัน


          มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  รวม  4,274  ครั้ง


          มีผู้เสียชีวิต  361  คน


          มีผู้บาดเจ็บ  4,805  คน
 
ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) 


Update 07-02-51


Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ