สถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง

ที่มา : มติชนออนไลน์  


สถิติผู้ป่วย \'ไข้เลือดออก\' ดีขึ้น  thaihealth

แฟ้มภาพ


ปลัด สธ. เผยสถานการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออกดีขึ้น ลดลงจากปี 58 อยู่ 0.71 เท่า ชี้เป็นผลจากมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. ทำมาอย่างต่อเนื่อง


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกว่า ข้อมูลจากสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง สัปดาห์ที่ 24 ของปี 2559 ตั้งแต่ต้นปี 2559 ถึง 21 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม19,620คน เมื่อเทียบกับปี 2558 ณ ช่วงเวลาเดียวกันจำนวนผู้ป่วยลดลงร้อยละ 28 หรือ 0.71 เท่า มีผู้ป่วยเสียชีวิต16ราย โดยแนวโน้มการระบาดดีขึ้น พบผู้ป่วยต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีการรณรงค์ด้วยมาตรการ3เก็บ ป้องกัน3โรค บวกมาตรการ 5ส. อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐเอกชน และประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ กรุงเทพมหานคร พบว่าการควบคุมป้องกันโรคทำได้ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ การเข้าสู่ฤดูฝนช้า และสายพันธุ์โรคไข้เลือดออกไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา


นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า สำหรับการกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออก ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ10-14ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ82.30ต่อประชากรแสนคน รองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 5-9 ปี เป็นนักเรียนร้อยละ42ภาคกลางมีผู้ป่วยสูงที่สุด8,512คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยในกรุงเทพมหานคร3,667คนรองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5,233 คนภาคใต้2,940คน และภาคเหนือ2,935คน อย่างไรก็ตาม กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง รณรงค์มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ3เก็บ3โรค เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ


“ขณะนี้ไทยเข้าสู่ฤดูฝน โรคไข้เลือดออกจะยังคงเสี่ยงที่จะระบาดได้ตลอด 3 เดือนในช่วงฤดูฝนนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ดูแลป้องกันตัวเองไม่ให้ป่วย คือ ทายากันยุง นอนในมุ้ง ป้องกันไม่ให้เสียชีวิต คือ เมื่อป่วยมีไข้สูง สงสัยโรคไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์ ไม่มียุงด้วยการไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย คือ เก็บเศษภาชนะที่มีน้ำขัง ในบ้านและบริเวณบ้าน”  นพ.โสภณ กล่าว


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code