สถาบันเด็กฯ จัดปีแรก ชูเด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล ร่วมภาคีจัดงานวันเด็กปีแรก มุ่งให้เด็กเป็นปัญญาของแผ่นดิน พร้อมเปิดข้อมูลคำขวัญเด็ก ตั้งแต่ปี 2490 – 2556 มี 51 คำขวัญ 3 คำที่ใช้บ่อยสุด คือ “ขยันและเรียน-วินัย-คุณธรรมจริยธรรม” ส่วน 3 คำใช้น้อยที่สุด “ความสุข-พอเพียง-จิตสาธารณะ” สะท้อนให้เห็นคำขวัญแต่ละปีเป็นเพียงวาทกรรมที่ผู้ใหญ่มอบให้เด็ก เสนอสร้างความสุข-ความรัก ให้เด็ก จัดพื้นที่สร้างสรรค์เรียนรู้ช่วงปิดภาคเรียนทุกปี

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในการแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ที่สถาบันฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ 12 ม.ค.นี้ว่า จากการวิเคราะห์คำขวัญเด็กตั้งแต่ปี 2490 จนถึงปี 2556 มีทั้งสิ้น 51 คำขวัญ โดยยุคอำนาจนิยมจนถึงยุคกึ่งประชาธิปไตย คำขวัญเน้นไปที่หน้าที่ของเด็กและความรักชาติ ขณะที่ยุคปฏิรูปการเมืองเน้นคุณธรรม จริยธรรม และยุคปัจจุบันเน้นใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์และก้าวทันเทคโนโลยี

นพ.สุริยเดว กล่าวต่อว่า เมื่อวิเคราะห์คำขวัญทั้งหมดพบว่า 3 คำแรกที่ใช้บ่อยสุดคือขยันและเรียน 33 ครั้ง วินัย 16 ครั้ง คุณธรรมจริยธรรม 14 ครั้ง ขณะที่ 3 คำที่มีการใช้น้อยที่สุดคือ ความสุข 1 ครั้ง พอเพียง 1 ครั้ง จิตสาธารณะ 2 ครั้ง สะท้อนให้เห็นว่าคำขวัญแต่ละปีเป็นเพียงวาทกรรมประจำปีที่ผู้ใหญ่มอบให้กับเด็ก โดยขาดความต่อเนื่องในการจัดการให้ฝันที่ผู้ใหญ่คาดหวังจากเด็กเป็น จริงทั้งเชิงระบบและกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ขณะที่ในความเป็นจริงอีกด้าน พบว่าเด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงทั้งติดเกม ดูทีวี ใช้โทรศัพท์มือถือและมีสื่อลามกกว่า 200 ล้านรายการผ่านเว็บไซต์ ขณะที่ไอคิวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 91 ออกนอกระบบจากการศึกษามากขึ้น เครียดจากการเรียนถึงร้อยละ 66.99 มีภาวะซึมเศร้าร้อยละ 29.10 และหนีเรียนร้อยละ 22.85

“หนึ่งในบันไดก้าวสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงให้ฝันเป็นจริงได้ และน่าจะเป็นของขวัญที่มอบให้กับเด็กได้คือ การให้ความสุข ความรัก และการเห็นคุณค่า การมีพื้นที่สร้างสรรค์เรียนรู้ โดยจัดให้ช่วงปิดภาคเรียนหลักของทุกปี ตลอดทั้งเดือนเป็นเดือนแห่งเด็ก เยาวชนและครอบครัว และจัดให้มีฝ่ายงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนางานทั้งเชิงระบบและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่ฝันที่เป็นจริงได้” นพ.สุริยเดว กล่าว

สำหรับวันเด็กปีนี้สถาบันฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน” เป็นปีแรก โดยได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอก ร่วมจัดกิจกรรมพิเศษ มุ่งเน้นการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน และมีซุ้มกิจกรรมการแสดงมากมายจากคณะต่างๆ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00-13.00น. ณ สถาบันฯ ศาลายา พุทธมณฑลสาย 4

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

Shares:
QR Code :
QR Code