สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจ.เลย มีแนวโน้มสูงขึ้น

ที่มา : สวท.เลย


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจ.เลย มีแนวโน้มสูงขึ้น thaihealth


แฟ้มภาพ


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เผยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเลย มีแนวโน้มสูงขึ้น


นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเลย ยังอยู่ในเกณฑ์น่าเป็นห่วง จากข้อมูลของงานระบาดวิทยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ที่มาขอรับการรักษาที่สถานพยาบาลในจังหวัดเลยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 816 ราย พบมากที่สุดที่อำเภอวังสะพุง 159 ราย รองลงมาคืออำเภอเชียงคาน 48 ราย และอำเภอเมืองเลย 68 ราย เมือเทียบกับปี 2560 แล้วพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้น โดยโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ระบบทางเดินหายใจ สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็ว ติดต่อได้โดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่กระจายอยู่ในอากาศเข้าไป ผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะ หนาวสั่นและมีไข้ทันทีทันใด ปวดกล้าเนื้อ อาการมักรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา ไข้จะอยู่นาน 3-4 วัน และหายเป็นปกติภายใน 7 วัน


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวิธีการป้องกันและรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ให้ยึดหลัก ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด หมายถึง ปิด คือ ปิดปากเมื่อไอหรือจาม ล้าง คือล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย และ หยุด คือ หยุดเรียน หยุดงาน เมื่อป่วย หากผู้ป่วยมีไข้สูงเกินกว่า 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำ

Shares:
QR Code :
QR Code