สถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย

featured

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแถลงผลการศึกษา “สถานการณ์การเข้าสู่วัยสาวของเด็กไทย” เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุปัจจัยและร่วมหาทางออก เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่พบทั่วโลกและส่งผลต่อภาวะสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาในระดับประชากรของสังคมไทยมาก่อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/34S3MEf

Shares:
QR Code :
QR Code