สงขลาจัดปอดเหล็กเฉลิมพระเกียรติ

 

สงขลาจัดปอดเหล็กเฉลิมพระเกียรติ

 

จังหวัดสงขลา จัดการแข่งขัน สสส.สงขลา มาราธอนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบราราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ตลอดจนเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนรักษาสุขภาพ โดยการวิ่งออกกำลังกาย ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เริ่มการแข่งขันในเวลา 06.00 น. ณ เวทีสระบัว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา
Shares:
QR Code :
QR Code