สงกรานต์ ‘ปลอดภัย’ เล่นน้ำ ‘ปลอดเหล้า’

         มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ เคร่ง!!! มาตรการคุมรถซิ่งเมาเหล้า ทำแผนป้องกัน กำหนดโซนนิ่งเล่นน้ำ ลดสถิติเจ็บตายจากน้ำเมา ด้านเครือข่ายงดเหล้า และ สสส.ขอกระชับพื้นที่ความสุข คืนความปลอดภัยให้คนไทย จัด “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า” ทั่วประเทศ!!!  หวังระดมพลังชุมชน สังคม ท้องถิ่นจัดการปัจจัยเสี่ยงด้วยตนเอง ประกาศนโยบายสาธารณะ  งัด 7 มาตรการลงโทษและควบคุม โพลชี้ประชาชน 85% เห็นด้วยกับการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัย

/data/content/23737/cms/bdehlqstx268.jpg

          บ่ายวันที่ 3 เม.ย.57 ที่ลานกิจกรรม หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับภาคีงดเหล้าทั่วประเทศ จัดงานแถลงข่าว “สงกรานต์ปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า” 77 จังหวัดทั่วไทย 30 ถนนตระกูลข้าว เพื่อสร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นน้ำ  ที่สนุกและปลอดภัย พร้อมลดปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

          โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ โดยปีที่ผ่านมา อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.14   สาเหตุหลักมาจากจากการเมาสุราขณะขับรถ ร้อยละ 39.11 ซึ่งทางกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยหลายพื้นที่ได้ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะในการจัดงานสงกรานต์ปลอดเหล้า และได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยและยังเป็นการการรักษาคุณค่าความหมายของประเพณีสงกรานต์ นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอีกด้วย อาทิ ถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น ถนนข้าวเม่า จังหวัดมหาสารคาม หรือแม้แต่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งเป็นพื้นที่เอกชน รวมถึงเจ้าภาพจัดงาน 77 จังหวัดทั่วไทย โดยมีถนนเล่นน้ำตระกูลข้าว 30 แห่งเป็นด่านหน้าของการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยหวังว่าประชาชนทุกคนจะมีความสุขและความปลอดภัยควบคู่กัน

/data/content/23737/cms/cehjnpz12389.jpg

          ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  กล่าวว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงสงกรานต์ โดยเฉพาะพฤติกรรมการดื่มบนท้ายกระบะรถ บนถนน หรือแม้แต่บนรถจักรยานยนต์ เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย รวมทั้งพฤติกรรมการลวนลาม และการเล่นน้ำที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง  จึงเห็นว่าการจัดงานสงกรานต์ควรรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ถือเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้อยากเข้ามาร่วมงาน หากเป็นงานที่มีความปลอดภัยปลอดเหล้า จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่นั้น

         ซึ่งการกำหนดให้มีพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดเหล้าและปลอดภัยเป็นชื่อตามถนนตระกูลข้าว เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงการนำภูมิปัญหาของดีในพื้นที่ตนเองที่มีอยู่ นำเสนอผ่านชื่อของ “ข้าว” ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย ถือเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมประจำชาติที่ไม่มีใครเหมือน และหากพื้นที่มีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และเจ้าหน้าที่เข้มงวดดูแลความปลอดภัย ก็จะยิ่งยกระดับของวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ จึงอยากให้คนไทยได้ภูมิใจิ และร่วมกันทำให้ประเพณีของไทยให้มากที่สุด

/data/content/23737/cms/abdeijmqwyz8.jpg

         ด้าน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า ในปีนี้  สคล.และ สสส. ได้ร่วมกับเจ้าภาพการจัดงานหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กำหนดพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย(Zoning) เพื่อให้ตระหนัก   และช่วยกันควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่รู้จักในนามถนนเล่นน้ำตระกูลข้าว และพื้นที่ 

         ถนนเล่นน้ำทั่วไปในเมืองต่างๆ สำหรับปีนี้ ได้มีการจัดงานสงกรานต์ปลอดภัย 77 จังหวัดทั่วไทย 30 ถนนตระกูลข้าว เพื่อสร้างค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเล่นน้ำที่สนุกและปลอดภัย พร้อมลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์

/data/content/23737/cms/abcdghovwz58.jpg

          “แนวคิดสงกรานต์ปลอดภัย ทำให้มีรณรงค์ ในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ โดยนำ 7 มาตรการสำคัญมาใช้ คือ ประกาศ ห้าม ขอ แลก ฝาก เฝ้า และร่วมกันพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ ผ่านเวทีระดมพลังความคิดและความร่วมมือให้ชุมชน สังคมและท้องถิ่นตระหนักและจัดการปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เล่นน้ำ อาทิ จ.เชียงใหม่ ปีที่ผ่านมา 82 ชุมชนในเขตเทศบาลมีมาตรการควบคุมโดยเลือกที่จะไม่ขายเหล้า 3 วันในช่วงสงกรานต์ แม้กฎหมายชาติยังไม่กำหนด เพื่อปกป้องลูกหลานของตนเองและไม่ให้นักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากคนเมา ความปลอดภัยในพื้นที่เล่นน้ำกลับคืนมา โดยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน ปี 2556 จากจำนวน 6700 ตัวอย่างทั่วประเทศ ร้อยละ 85 เห็นด้วยกับการจัดพื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัย ร้อยละ 79.3 เห็นด้วยที่เจ้าภาพจัดงานไม่รับสปอนเซอร์จากธุรกิจเหล้าเบียร์ ร้อยละ 82 เห็นด้วยกับการมีมาตรการควบคุมไม่ให้มีไม่ให้มีแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ และร้อยละ 78 อยากให้รัฐออกกฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศในช่วงสงกรานต์”

          คุณอรดา เกิดหงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ-ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กล่าวว่า เซ็นทรัลเวิลด์  เป็นอีกพื้นที่หนึ่งใน กทม.  ที่ได้สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ร่วมงานจำนวนมาก  จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัว เชื่อว่าจะมีความสุข ความสนุกและปลอดภัย     ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและได้ขอความร่วมมือผู้ที่จะมาเล่นน้ำบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ งดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในบริเวณงาน  เพื่อร่วมกันรณรงค์และสร้างค่านิยมตามวัฒนธรรมการเล่นน้ำที่ดีของไทย

 

 

          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ