สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ

สาดสุข

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2566 ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 “สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ” โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาหัวข้อ “สงกรานต์ปลอดภัย สาดสุข เคารพสิทธิ… เราทำได้”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=333940

Shares:
QR Code :
QR Code