สคอ.เปิดเว็บไซต์ศูนย์กลางความปลอดภัยทางถนน

สคอ.เปิดเว็บไซต์ศูนย์กลางความปลอดภัยทางถนน thaihealth


สคอ.เปิดเว็บไซต์ “ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนน” นำข้อมูลภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ เรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จัดทำเว็บไซต์ “ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนน” เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เครือข่าย ตลอดจนผู้สนใจ ด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและข่าวสารการดำเนินงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนทั้งประเทศ นำประเด็นและเนื้อหาที่สำคัญเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการสืบค้นและนำไปใช้ประโยชน์ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน เช่น รถ คน ถนน ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ (เหล้า-บุหรี่-อุบัติเหตุ) ซึ่งจะรวบรวมทั้ง บทความ สถิติ งานวิจัย รวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้อง นำเสนอไว้ในเว็บไซด์อย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์


สามารถเข้าไปดาวโหลดข้อมูลได้ที่www.accident.or.th/datacenter หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-588-3769


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


ภาพประกอบจากwww.accident.or.th/datacenter

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ