สคอ.ร่วมสร้างวินัยลดอุบัติเหตุ ก้าวไกล AEC

สคอ.ร่วมสร้างวินัยลดอุบัติเหตุ ก้าวไกล AEC thaihealth


สคอ. ร่วมสร้างวินัยและจิตสำนึกลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศาลาว่ากรุงเทพมหานคร สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกของประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ จราจรก้าวไกล AEC จัดโดยสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ของประชาชนให้เกิดทัศนคติในการปฏิบัติตนตามกฎจราจร มีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ ภายใต้คำขวัญ “ ไม่ขับเร็ว ไม่ตัดหน้า ไม่ผ่าไฟแดง”


นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานแถลงข่าว และมอบของระลึกขอบคุณภาคีเครือข่าย และ สคอ. ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งตามแผนงาน ในเดือนกรกฎาคม 2558 จะมีการกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นอีกตามพื้นที่กลุ่มเขต โดยเน้นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และจะหมุนเวียนกันไปจนครบทั้ง 6 เขตของกทม. มีเป้าหมายให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากที่สุด 


ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมีบูธภาคีเครือข่าย อาทิเช่น บูธสคอ. บูธมูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เอ.พี.ฮอนด้าจำกัด เป็นต้น โดยทุกบูธได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเข้าชมอย่างคับคั่ง


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code