สคอ.ร่วมลงนามจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย

ร่วมจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย thaihealth


สคอ.ร่วมลงนามจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องอรรถไกวัลวที ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) โดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พร้อมด้วย นายกษิดิศ ขันธรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมในพิธีลงนามจัดตั้ง ร่วมจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย thaihealth”องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย” ร่วมกับ 53 หน่ายงานภาคีจากภาคเอกชน สถานบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต สมาคม มูลนิธิต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสูญเสียและความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามฯ


ทั้งนี้ ”องค์กรเพื่อถนนปลอดภัย” จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลักที่จะลดการเสียชีวิตบนท้องถนนอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ โดยมีพันธกิจหลัก 3 ข้อคือ 1. สนับสนุนการดำเนินงานของภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในการใช้รถใช้ถนน 2. ผลักดันให้รัฐดำเนินการปกป้องและคุ้มครองให้ทุกชีวิตปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และ 3. สร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนน 


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code