สคล. เดินหน้า ‘ค่ายทหารต้นแบบปลอดเหล้า’

 

สคล. ลงพื้นที่สำรวจ 2 ค่ายทหาร กองพลทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี ต้นแบบ ดำเนินการตามนโยบายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556  น.ส.กัญญารัตน์ สุริยะวงค์ ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ นายสุวิช วัฒนารมย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคตะวันตก และพันตรีชัยพันธ์ ดาวเรือง  อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารช่าง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง และค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง อ.เมือง จ.ราชบุรี พบว่า ค่ายภาณุรังสี กรมการทหารช่าง ซึ่งมีครอบครัวของกำลังพลที่อาศัยอยู่ ประมาณ 50 หลังคาเรือน ได้มีนโยบายให้ดำเนินการตามกฎหมาย ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในค่ายทหารอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามนำบุหรี่ขึ้นวางและแบ่งขายตามกฎหมายด้วย

“นอกจากนี้ยังพบว่า ปฏิบัติตามนโยบายไม่เลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานบุญประเพณีตลอดทั้งปี มีร้านค้าในค่ายจำนวน 5 ร้าน และร้านค้าสวัสดิการทหาร 1 ร้าน พบไม่มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลผู้ดื่ม ติด หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่ม พบป้ายไวนิลรณรงค์งดเหล้า 2 ป้าย ติดอยู่บริเวณบ้านพักนายทหารด้วย”

ส่วนวัดอัมรินทราราม (วัดตาล) อารามราษฎร์ ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่มีรั้วติดกับค่ายภาณุรังษี ที่เพิ่งจัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2556 เป็นครั้งแรก ก็มีกำลังพลทหารเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งยังจัดโครงการคนรักษ์วัดร่วมกับจังหวัดทหารบกราชบุรี และเชิญชวนประชาชน สวดมนต์ รักษาศีล ฟังธรรมทุกวันพระตลอดปี 2556 แต่กลับพบว่ามีบ้านที่ติดกับรั้ววัด เช่าที่วัดเพื่อขายของ 3 ร้าน (ค่าเช่าเดือนละ 40 บาท) ได้ถือโอกาสแอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยการเก็บไว้ในบ้าน หากมีคนมาซื้อค่อยหยิบออกมาขาย และมีทหารแอบข้ามมาซื้อเหล้าเบียร์เป็นประจำ

ทางด้าน พระโสภณสีลคุณ เจ้าอาวาสวัดอัมรินทราราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเพ และเจ้ากรมการทหารช่าง ได้เข้าไปขอความร่วมมือหลายครั้ง รวมถึงได้ติดป้ายห้ามขายด้วย แต่ทางร้านไม่ยอมปฏิบัติตาม ซึ่งล่าสุดทางกรมการทหารช่าง กำลังเร่งหาวิธีแก้ไขปัญหา โอกาสนี้ สคล.จึงได้มอบ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เจ้าอาวาสและพันตรีชัยพันธ์ ดาวเรือง  อนุศาสนาจารย์ กรมการทหารช่าง พร้อมทั้งชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด รวมถึงขั้นตอนการร้องเรียนด้วย

ขณะเดียวเดียวกัน ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง ที่มีครอบครัวของกำลังพลที่อาศัยอยู่ ประมาณ 180 หลังคาเรือน ก็มีนโยบายให้ดำเนินการตามกฎหมาย ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในค่ายทหารอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามนำบุหรี่ขึ้นวางและแบ่งขายตามกฎหมายด้วยเช่นกัน โดยมีร้านค้าในค่ายประมาณ 15 ร้าน พบมีบางร้านแอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 1 ร้าน

ซึ่งกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา เช่น การเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวปฏิบัติธรรมทำความดีตลอดปีฉลองพุทธชันยันตีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รวมถึงการสำรวจข้อมูลและประชาสัมพันธ์มูลค่าความสิ้นเปลืองจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้วงเดือน ก.ค. 55 ซึ่งเป็นเงินกว่า 419,750 บาท เป็นต้น

“ทาง สคล.หวังว่าหากมีการดำเนินการทางกฎหมายสำเร็จ จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นต้นแบบของทหารที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง”

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

Shares:
QR Code :
QR Code