สคบ.เตือนผู้บริโภคพบสินค้าของฝากไม่ได้มาตรฐานแจ้ง 1166

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคขอความร่วมมือ พบเห็นร้านจำหน่ายสินค้าของฝากไม่ได้คุณภาพ แจ้งสายด่วน 1166

นายสุรชัย อังเกิดโชค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าในร้านค้าจำหน่ายของฝากในบางจังหวัดไม่มีคุณภาพ เช่น ข้าวเกรียบ มะพร้าวแก้ว ขนมทอดมีกลิ่นหืน เนื่องจากถูกเก็บไว้เป็นเวลานานใกล้หมดอายุ ซึ่งหากรับประทานแล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมถึงกรณีการซื้อของฝากแล้วถูกร้านค้าเอาเปรียบ เช่น สินค้าบางอย่างบรรจุอยู่ในกระเช้าใบใหญ่แต่สินค้ากลับมีจำนวนไม่กี่ชิ้น ที่เหลือเป็นเศษกระดาษที่ยัดไว้ข้างในเพื่อให้สินค้าดูมีจำนวนมาก

ในการนี้ นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมทั้งมิให้ผู้ประกอบธุรกิจกระทำการอันเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จึงขอความร่วมมือจากผู้บริโภค หากพบเห็นร้านค้าจำหน่ายสินค้าของฝาก จำหน่ายสินค้าไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้มาตรฐาน เอาเปรียบผู้บริโภค สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วน 1166 หรือ www.ocpb.go.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code