สกลนคร คุมเข้มห้ามขายเหล้าป้องกันโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


สกลนคร คุมเข้มห้ามขายเหล้าป้องกันโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


จังหวัดสกลนคร เพิ่มมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้งดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตั้งแต่ 31 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 ขณะที่ร้านค้าให้ความร่วมมือขึ้นป้ายงดจำหน่าย


นายพิสิษฐ์ แร่ทอง ปลัดจังหวัดสกลนคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานซึ่งได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการปิดสถานที่ชั่วคราวจากประกาศเดิม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และมติที่ประชุมเห็นชอบให้ออกประกาศ จังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 6 / 2563 โดยให้ขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการระบาดแออัดเบียดเสียด ในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 -16 เมษายน 2563


และเห็นชอบให้ออกประกาศจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ 7 / 2563 ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้


ขณะที่ร้านค้าในเขตเทศบาลนครสกลนครต่างให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี โดยขึ้นป้ายงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดพร้อมกล่าวสนับสนุนนโยบายจังหวัด ในการลดการพบปะกันในสังคม socialdistancing โดยเฉพาะการดื่มสุราที่อาจนำไปสู่การรวมกลุ่มกันได้


ด้านนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวขอบคุณชาวจังหวัดสกลนครทีให้ความร่วมมือ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ล้างมือ ไม่อยู่ในสถานที่แออัด และมีการตั้งด่านคัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ ทำให้ขณะนี้จังหวัดสกลนครยังไม่มีผู้ป่วยติดโควิด-19 ในพื้นที่


พร้อมขอให้ชาวจังหวัดสกลนครที่อยู่อาศัยในจังหวัดอื่น อย่างเพิ่งเดินทางกลับมาบ้านในช่วงนี้ จนกว่าสถานการณ์โรคจะคลี่คลาย หากจำเป็นต้องกลับบ้าน ขอให้แจ้ง อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบและปฏิบัติตนเอง ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code