ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาประเภทปฏิบัติงานเต็มเวลาและปฏิบัติงานบางเวลา

ประกาศรับสมัคร

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคลากร เพื่อร่วมงานในตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาประเภทปฏิบัติงานเต็มเวลา และปฏิบัติงานบางเวลา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตงาน

ให้บริการด้านการให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่แก่ประชาชนทั่วไปทางโทรศัพท์

คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย

2. ไม่จำกัดเพศและอายุ

3. จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านการพยาบาล และจิตวิทยาคลินิก

4. สนใจช่วยคนเลิกสูบบุหรี่

5. มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาในหน่วยงานบริการสุขภาพ และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6. สามารถปฏิบัติงานในช่วงเวลา 12.00-20.00 น. ได้

หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ศูนย์กำหนด โดยกำหนดทำการอบรมระหว่างวันที่ 18 20 ธันวาคม 2553 (ฝึกอบรมเต็มวันจำนวน 3 วัน เฉพาะภาคทฤษฎีไม่รวมการฝึกภาคปฏิบัติ สำหรับผู้ให้คำปรึกษาประเภทปฏิบัติงานบางเวลาจะต้องปฏิบัติงานได้อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์)

ผู้สนใจกรุณาส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ไปที่ ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เลขที่ 356/10 ซอยศรีอยุธยา 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2553 โทรศัพท์ 02-2454149-50 โทรสาร 02-2454153 หรือ อีเมลที่ [email protected] ผู้ประสานงาน คุณปารัชญา มโนธรรม

ส่องแสง ธรรมศักดิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

12 พ.ย. 2553

ดาวน์โหลด ใบสมัครงาน ได้ที่นี่

ที่มา : ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์เเห่งชาติ

update : 15-11-53

อัพเดทเนื้อหาโดย นพรัตน์ นริสรานนท์

Shares:
QR Code :
QR Code