ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ IT

ประกาศ
ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
รับสมัครเจ้าหน้าที่ it จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย,หญิง (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์
 • สามารถดูแลเว็บไซต์ (อัพเดตข้อมูล),ออกแบบตกแต่งเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์
 • สามารถช่วยงานด้านการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ
 • สามารถช่วยงานดูแลระบบ server และ เครือข่าย
 • ช่วยเหลืองานด้าน it
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • หากมีความสามารถในภาษา php, mysql จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากมีผลงานให้นำมาเสนอด้วย)
รายละเอียดงาน
 • ดูแลเว็บไซต์และอัพเดตข้อมูล, เช็ค อีเมล์รายวันส่วนของ it, ช่วยเก็บข้อมูลสถิติ, ออกแบบตกแต่งเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ในบางโอกาส, ช่วยเหลือผู้ให้คำปรึกษาด้านปัญหา it, งาน it รายวัน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
 1. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 4. หนังสือรับรองการเกณฑ์ทหาร 1 ใบ (ชาย)
 5. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 6. สำเนาวุฒิการศึกษา (transcript) 1 ใบ
 7. สำเนาใบผ่านงาน,วุฒิบัตร,ประกาศนียบัตรต่างๆ (ถ้ามี)
ส่ง resume มาที่ e-mail: [email protected]
สอบถามโทร 02-245-4150 ในวัน-เวลา ราชการ
รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 20 มีนาคม 2556
ที่มา : ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

Shares:
QR Code :
QR Code