ศึกษาดูงานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตด้วยกลไกชุมชน

สุขภาพจิต

ที่วัดเชิงกระบือ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นักวิชาการต่างประเทศจากสมาชิกเครือข่าย WHO SOUTH-EAST ASIA (WHO-SEARO) 9 ประเทศ เดินทางศึกษาดูงานระบบดูแลสุขภาพจิตด้วยกลไกชุมชน Dr Andrea Bruni Regional Advisor (Mental Health) WHO South-East Asia Region กล่าวว่า ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ จำเป็นต้องขยายบริการด้านสุขภาพจิตในชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก (WHO-SEARO) จัดการประชุมเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยเรื่องสุขภาพจิตที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-5 เม.ย. 2566 หนึ่งในประเด็นสำคัญของแผนนี้คือ การให้บริการด้านสุขภาพจิตร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งการให้บริการและการสร้างภาคีเครือข่ายในชุมชนเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขยายบริการด้านสุขภาพจิตแก่ประชาชนครอบคลุมมากขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=333634

Shares:
QR Code :
QR Code