ศิลปินมอบเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัย

เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป สำนักงานปฏิรูป แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ เดินทางมอบเงินที่ได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก และสภากาชาดไทย สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย  

ศิลปินมอบเงินบริจาคช่วยน้ำท่วมฟื้นฟูผู้ประสบภัย

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป สำนักงานปฏิรูป แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ นำโดย นายไพจิตร ศุภวารี, นายชัยชนะ บุญนะโชติ, นายวินัย พันธุรัตน์, นายสดใส รุ่งโพธิ์ทอง, นายไกรสร แสงอนันค์, นางพิกุล บุญนะโชติ, กฤติยา นาครินทร์, ดู๋ ดอกกระโดน, สุดารัตน์ มาฬมงคล, ทาริกา อมรเมธีกุล, พิจิตรา วงษา และนายดนัย หวังบุญชัย เดินทางมอบเงินจำนวน 1 แสนบาทที่ได้จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร และ นงลักษณ์ พงศ์พิสุทธิ์ รองประธานมูลนิธิ เป็นตัวแทนรับมอบ จากนั้นเดินทางต่อเพื่อมอบเงินอีกจำนวน 1 แสนบาท แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โดยมี นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ และว่า จะนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านต่างๆ ต่อไป

ที่มา: คณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป

Shares:
QR Code :
QR Code