“ศิลปะ พา ข้าม” ทางข้ามสุดชิค คนเดินถนนปลอดภัย

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


“ศิลปะ พา ข้าม” ทางข้ามสุดชิค คนเดินถนนปลอดภัย thaihealth


สสส.- จุฬา จับมือสร้างสรรค์ ‘ศิลปะ พา ข้าม’ Art and Crossing ส่งเสริมการเดิน- สร้างความเป็นมิตรระหว่างรถยนต์และคนเมืองผู้ใช้ทางเท้า ย่านสยามสแควร์ 1-3 ร่วมออกแบบโดย 2CHOEY ศิลปินระดับนานาชาติ ผู้ชนะรางวัลประกวดการออกแบบลวดลายบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย


“ศิลปะ พา ข้าม” ทางข้ามสุดชิค คนเดินถนนปลอดภัย thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การเดินเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางกาย ซึ่ง สสส. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมามีกิจกรรมทางกาย มีการเคลื่อนไหวร่างกาย แทนที่จะนั่งติดหน้าจอ โดยตั้งเป้าหมาย ในปี 2564 ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 จากร้อยละ 73 ในปัจจุบัน นอกจากการเดินเพื่อส่งเสริมสุขภาวะแล้วนั้น การมีทางเดินที่ปลอดภัยนับเป็นประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงถึง ‘ศิลปะ พา ข้าม’ Art and Crossing เป็นงานศิลปะที่ช่วยสร้างสรรค์ด้านการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย ซึ่งให้ความสำคัญกับผู้ใช้ทางเท้าและการใช้พื้นที่สาธารณะของคนเมือง ทั้ง 3 จุดในย่านสยามสแควร์ที่ถูกออกแบบอย่างทันสมัยและสวยงามจะเป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับการปรับปรุงทางข้ามในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป


“ศิลปะ พา ข้าม” ทางข้ามสุดชิค คนเดินถนนปลอดภัย thaihealth


ด้าน รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา ผู้อำนวยการศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง ศิลปะ พา ข้าม’ Art and Crossing ว่า ผลงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในผลงานของโครงการ “ศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะที่มีความยืดหยุ่นต่อกิจกรรมที่หลากหลายภายในบริบทเมือง” ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.ร่วมกับ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUURP) สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) เป็นผู้ดำเนินการออกแบบและจัดทำ ด้วยการใช้หลักแนวคิด “ศิลปสาธารณะ” หรือการใช้ศิลปะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่สาธารณะ


“ศิลปะ พา ข้าม” ทางข้ามสุดชิค คนเดินถนนปลอดภัย thaihealth


สสส. มีความตั้งใจสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะให้คนไทย โดยผู้ใช้รถยนต์รับรู้ถึงทางข้ามได้ชัดเจน (Public Awareness) ชะลอการสัญจรให้ช้าลง ในพื้นที่ส่งเสริมการเดินข้ามถนน และสร้างความเป็นมิตรระหว่างรถยนต์และคนเมืองผู้ใช้ทางเท้า (Traffic Calming) สำหรับสยามสแควร์ คือ ย่านพาณิชยกรรมใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ที่เต็มไปด้วยผู้คนและรถที่สัญจรผ่านไปมา ตามหลักการออกแบบเมืองแล้ว พื้นที่บริเวณนี้ควรออกแบบเพื่อให้คนเดินเท้ามีความสะดวกสบายมากกว่าผู้ขับขี่ยานพาหนะอื่นๆ แต่สิ่งที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบันคือผู้คนจำนวนหนึ่งยังต้องยืนรอจังหวะที่ถนนไม่มีรถก่อนจึงจะข้ามถนนได้ ดังนั้นเราจึงออกแบบเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคนเดินเท้า นอกจากนี้ยังดึงดูดใจและทำให้คนเดินทางถนนรู้สึกมีคุณค่าที่จะใช้งานอีกด้วยรศ.ดร.พนิต กล่าว


“ศิลปะ พา ข้าม” ทางข้ามสุดชิค คนเดินถนนปลอดภัย thaihealth


รศ.ดร.พนิต อธิบายต่อว่า สำหรับผลงาน ศิลปะ พา ข้าม เป็นการออกแบบที่ดึงดูดสายตา และปลอดภัย โดยคุณเชิดศักดิ์ เม้ยขันหมาก หรือที่รู้จักในนาม 2CHOEY ศิลปินระดับนานาชาติ ผู้ชนะรางวัลประกวดการออกแบบลวดลายบนเครื่องบินไทยแอร์เอเชีย โครงการ “วาดฟ้าให้เก๋ไก๋ ดีไซน์ไทยติดปีกบิน และเป็นศิษย์เก่า ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลวดลายดังกล่าวได้ออกแบบภายใต้แนวคิด “สนามเด็กเล่นของคนเมือง” ที่สะท้อนภาพของสถานที่ซึ่งประกอบด้วยความสนุกสานเพลิดเพลินของคนเมืองในทุกยุคทุกสมัย เพราะเป็นแหล่งรวมผลงานหรือ “ที่ปล่อยของ” ของกลุ่มวัยรุ่น นักแสดงศิลปิน นักออกแบบสร้างสรรค์ ได้มาแสดงความสามารถด้านศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ด้านแฟชั่น ดนตรี หรือด้านการแสดง ผลงานการออกแบบนี้ได้เลือกใช้สีสันและรูปร่างตัวการ์ตูนตามจินตนาการ เพื่อความเด่นชัด เป็นที่สะดุดตา และสื่อถึงความเป็นมิตร เช่นเดียวกับรูปแบบการใช้งานของ ‘Art and Crossing ศิลปะ พา ข้าม’ ที่ผู้คน จักรยาน รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ สามารถแบ่งปันพื้นผิวถนนร่วมกันได้อย่างเป็นมิตร


“ศิลปะ พา ข้าม” ทางข้ามสุดชิค คนเดินถนนปลอดภัย thaihealth


ผลงานศิลปะ พา ข้าม ได้เริ่มจุดประกายการระมัดระวังของพาหนะในการสัญจรพื้นที่ดังกล่าว และสร้างความอบอุ่นใจและปลอดภัยให้กับผู้ข้ามถนนในย่านสยามสแควร์ซอย 1 สยามสแควร์ซอย 2 และสยามสแควร์ซอย 3 ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่นำร่องสำคัญ และพร้อมจะขยายผลไปยังทางข้ามอื่นๆ ต่อไป


ติดตามผลงานได้ที่ Facebook Page: Healthy Space Forum

Shares:
QR Code :
QR Code