ศอ.บต.จับมือ สธ.ตั้งเป้าปลอดหัด ปี 63

ที่มา :  มติชนออนไลน์


ศอ.บต.จับมือ สธ.ตั้งเป้าปลอดหัด ปี 63 thaihealth


แฟ้มภาพ


ศอ.บต.จับมือ สธ.กวาดล้างโรคระบาด ตั้งเป้าปลอดหัด ปี'63


พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า โรคหัดยังเป็นปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการระบาดอยู่ต่อเนื่อง ศอ.บต.จับมือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลอดโรคหัดในปี 2563 “มาตรการการควบคุมป้องกันโรคหัด มีกลยุทธ์กำหนดใช้มาตรการ 4 เคาะ เคาะกลุ่มสัมผัส ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เคาะประตูโรงพยาบาล มาตรฐานการจัดการระบบในหอผู้ป่วยโรคหัด เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อโรคหัดจากโรงพยาบาล เคาะประตูบ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 9 เดือน-5 ปี และเคาะประตูโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 5-12 ปี” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว


พล.ร.ต.สมเกียรติกล่าวอีกว่า ปัญหาโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนที่เกิดกับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากสาเหตุความไม่สะดวกในการฉีดวัคซีน เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่เห็นความสำคัญในการฉีดวัคซีน มีประสบการณ์ไม่ดีในการฉีดวัคซีนแล้วทำให้เกิดอาการป่วย และความเชื่อทางศาสนาว่า ฉีดวัคซีนไม่ฮาลาลนั้น เป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิตของเด็กในพื้นที่


“ขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติในเชิงบวก กำหนดกรอบทิศทางเร่งแก้ปัญหาโรคหัดให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคหัด ป้องกันการป่วยและเสียชีวิตของเด็กในพื้นที่” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code