ศปถ.รองรับการเดินทางกลับ

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ศปถ.รองรับการเดินทางกลับ thaihealth


ศปถ.สั่งกำชับเตรียมแผนรองรับการเดินทางกลับ


นายปวิณ ชำนิประศาสน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า วันนี้ประชาชนบางส่วนยังคงท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ ในขณะที่บางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับ จึงขอให้จังหวัดบูรณาการเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้เกิดความคล่องตัว รวมถึงจัดเตรียมจุดบริการ จุดพักรถ และระบบขนส่งสาธารณะให้เพียงพอในการรองรับการเดินทางกลับของประชาชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมในการเดินทางผ่านทุกช่องทางสื่อ ทั้งการเตรียมร่างกาย ตรวจสอบสภาพรถ และวางแผนการใช้เส้นทางอย่างเหมาะสม เพื่อให้การเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย


ด้าน นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศปถ.ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครเข้มข้นการดูแลเส้นทางที่มีจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาวเพื่อป้องกันการหลับใน ท้ายนี้ ขอฝากผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ เพื่อความปลอดภัย ควรหยุดพักรถทุก 1 – 2 ชั่วโมง รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย


นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปิดเผยว่า ในการเดินทางกลับของประชาชนควรระวังการหลับใน เนื่องจากหลายคนเล่นน้ำดื่มฉลองติดต่อเนื่องหลายวัน ทำให้เกิดความเหนื่อยล้าสะสม อ่อนเพลีย หากพักผ่อนน้อยเมื่อขับรถอาจเกิดอาการหลับในได้ จากข้อมูลสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจากการหลับในช่วง 11 – 14 เมษายน ทั่วประเทศเกิดขึ้นจำนวน 12 ครั้ง หรือร้อยละ 5.61 ทั้งนี้สามารถสังเกตว่าตัวเองเริ่มจะมีอาการหลับในได้จาก หาวบ่อย ใจลอย ไม่ค่อยมีสมาธิขณะขับรถ เริ่มจำไม่ค่อยได้ว่าขับผ่านอะไรมา หนังตาปรือ ขับรถส่ายไปส่ายมา ซึ่งแก้ง่วงได้โดยเคี้ยวหมากฝรั่ง กินผลไม้รสเปรี้ยวช่วยกระตุ้นประสาทให้ตื่นตัว สดชื่น ใช้น้ำเย็นลูบหน้าและประคบไว้ที่คอ ชวนคุย เปิดเพลง หรือแวะปั๊ม ล้างหน้า ดื่มกาแฟ หรือถ้าขับต่อไปไม่ไหว ให้หยุดพักหลับสักครู่ ค่อยเดินทางต่อ จะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code