วิ่งสู่ชีวิตใหม่ 56… หวังคนไทยใส่ใจสุขภาพ

สสส.-สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งฯ ผนึกภาคีเครือข่ายสุขภาพจัด “Thai Health Day Run 2013” วิ่งสู่ชีวิตใหม่ 10 พ.ย.นี้ หวังกระตุ้นคนไทยออกกำลังกายในทุกช่วงวัย ต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต คาดนักวิ่งหน้าเก่า-ใหม่ ร่วมงานคึกคักกว่า 15,000 คน เตือนพฤติกรรมเฉื่อยแน่นิ่งเสี่ยงสูงโรคติดต่อไม่เรื้อรัง

วันที่ 24 ต.ค. ที่ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดิน วิ่งเพื่อสุขภาพไทย กรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายชมรมจักรยาน สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพทุกชมรม จัด “งาน Thai Health Day Run 2013” ในวันที่ 10 พ.ย. 2556 ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เนื่องในวันที่ 8 พ.ย. เป็นวันครบรอบ สสส. จึงถือเป็นการส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้านการเดิน วิ่งมากขึ้นทุกช่วงวัยและต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งคร่าชีวิตคนทั่วโลก มากกว่า 3 ล้านคน/ปี และมีหลักฐานจากการศึกษาวิจัยที่ยืนยันว่าพฤติกรรมเฉื่อย หรือ พฤติกรรมแน่นิ่ง (Sedentary Behavior) เป็นปัจจัยเสี่ยงในระดับรุนแรงที่ทำให้กว่าคนทั่วโลก 60% ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวข้างต้น

ทพ.กฤษดา กล่าวต่อว่า จากการสำรวจล่าสุด ในปี 2555 โดยกองออกกำลังกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าคนไทยใช้เวลาตลอด 24 ชม. อย่างขาดความกระฉับกระเฉงโดยใช้เวลานอนเฉลี่ย 8 ชม. พฤติกรรมเฉื่อย 14 ชม.และมีเพียง 2 ชม.ที่มีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสม ซึ่งประมาณ 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 33.7 ของประชากรไทยมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ

“การออกกำลังกายเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ภายใต้ “โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่” เริ่มตั้งแต่ ปี 2555 ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมาก ช่วยจุดกระแสการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพในหมู่คนวัยทำงาน ที่มีอายุ ระหว่าง 30-40 ปี เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยร้อยละ 70 เป็นนักวิ่งหน้าใหม่ ประมาณ 60 % เป็นหญิง ร้อยละ 40 % เป็นชาย นอกจากนี้ ยังเกิดกลุ่มนักเดินวิ่งเพื่อสุขภาพหน้าใหม่ที่ลงทะเบียนกับคลินิกนักวิ่งอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิตจำนวน 21,400 คน สำหรับปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม “Thai Health Day Run 2013” ราว 15,000 คน” ผู้จัดการ สสส. กล่าว

ด้าน นายพจน์  เพิ่มพรพิพัฒน์  ประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สสส. สนับสนุนสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ภาคีเครือข่ายชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพทั่วประเทศ รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง ผ่านกระบวนการต่างๆ ทั้งการให้ความรู้ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ในสวนสาธารณะทั่วประเทศ การผลักดันให้เกิดมาตรการ และนโยบายทั้งในสถานศึกษา ในหน่วยงาน ในสถานประกอบการ ในชุมชน ตลอดจนการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีกิจกรรมเดิน วิ่ง ขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

“สำหรับการจัดงานในวันที่ 10 พ.ย. นี้ มีผู้สนใจสมัครวิ่งเป็นจำนวนมาก โดยมีรายการวิ่งระยะทาง 10 กม. ระยะทาง 5 กม. ระยะทาง 3 กม.นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย เช่น การสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไทเก็ก รำพัด กระบี่กระบอง การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางกาย เป็นต้น ”นายพจน์  กล่าว

 

 

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 

Shares:
QR Code :
QR Code